Kvalita vody

VHS Čerlinka s.r.o. provozuje 2 skupinové vodovody, kde každý má svůj vlastní zdroj.

 

SV Čerlinka | Rozbory SV Čerlinka

Skupinovým vodovodem Čerlinka jsou zásobovány obce Litovel, Červenka, Tři Dvory, Víska, Nasobůrky, Chudobín, Nová Ves, Haňovice, Myslechovice, Nové Zámky, Mladeč, Sobáčov, Rozvadovice, Unčovice, Březové, Pňovice, Dětřichov, Strukov, Žerotín a Hnojice.  Zdrojem vody je prameniště Čerlinka v Litovli, které má velmi kvalitní, spíše tvrdší vodu, která se dodává do vodovodní sítě bez úpravy. 

SV Medlov | Rozbory SV Medlov

Skupinovým vodovodem Medlov  jsou zásobovány obce Medlov, Králová, Hlivice, Holubice a Zadní Újezd. Zdrojem vody je bývalá těžební jáma v Zadním Újezdu. Jedná se o velmi kvalitní, ale velmi tvrdou vodu, která se dodává do vodovodní sítě bez úpravy.

Tvrdost vody

TVRDOST VODY je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů ve vodě. Je zdrojem vodního kamene a ovlivňuje chuť vody.Tvrdost může být trvalá a přechodná. Trvalá obsahuje rozpuštěné chloridy, sulfidy, dusičnany a křemičitany. Přechodná tvrdost je tvořena hydrogenuhličitanem vápenatým a lze jí varem z vody odstranit, za vzniku vodního kamene.Tvrdost se měří v mmol/l, ale stále ještě přetrvá vyjádření v německých stupních °dH ( 1mmol/l = 5,61°dH) nebo francouzských stupních °F (1mmol/l = 10°F). 

  • Obce napojené na skupinový vodovod Medlov mají vodu velmi tvrdou.
  • Obce napojené na skupinový vodovod Čerlinka mají vodu tvrdou.  

Meze tvrdosti vody

Pitná voda mmnol/l °dH °F
velmi tvrdá > 3,75 > 21 >37,5
tvrdá 2,5 - 3,5 14 - 21 25 - 37,5
středně tvrdá 1,25 - 2,5 7-14 12,5 -25
měkká 0,7 - 1,25 4 - 7 7 - 12,5
velmi měkká < 0,5 < 2,8 < 5
SV ČERLINKA 2,8 15,7 28
SV MEDLOV 4,0 22,4 40

 

 

 

 

RYCHLÝ KONTAKT | více kontaktů

Telefon:   +420 585 342 366

E-mail:    cerlinka (a) cerlinka tecka cz

ID:           4kba5gk

 

PORUCHY | pohotovostní linky

KANALIZACE:    +420 731 448 316

VODA:               +420 737 282 358