upozornění

UPOZORNĚNÍ

| OZNÁMENÍ !

VHS ČERLINKA s.r.o. oznamuje, že je pokladna a zákaznické centrum dočasně uzavřeno z důvodu karantény. V případě havárie volejte na pohotovostní čísla.


OPRAVA PORUCHY - ODSTÁVKA VODY

|VÍCE

20.10.2020VHS ČERLINKA s.r.o. oznamuje, že ve středu dne 21.10. 2020 z důvodu opravy poruchy vodovodního řadu nepoteče pitná voda od 8.00 hod. v obci Mladeč ulice od zbrojnice směrem ke kolejím a dům číslo pop. 12 a 19. Děkujeme za pochopení.

Cena pitné vody se od 1.5.2020 zvýší

|VÍCE

06.04.2020Moravská vodárenská a.s. Vodohospodářské společnosti ČERLINKA s.r.o. na základě změny podmínek koncesního řízení vedeného VHS Olomouc a.s. (nově zavedena tzv. solidární cena) zvýšila od 1.4.2020 cenu předané vody z 10,68 Kč/m3 na 13,52 Kč/m3, tj. o 2,84 Kč, resp. 26,6 %. Cena předané vody pro rok 2019 činila 10,51 Kč/m3, meziroční nárůst ceny předané vody tedy činí 3,01 Kč. Cena pitné vody pro zákazníky do 30.4.2020 činí 25,74 Kč/m3 bez DPH a od 1.5.2020 (měsíc duben tak bude na náklady VHS Čerlinka s.r.o.) byla schválena cena reagující na novou cenu od MOVO a.s. ve výši 28,55 Kč/m3 bez DPH. Jedná se o zvýšení o 2,81 Kč, resp. 10,9 %. Včetně DPH bude cena pro spotřebitele do 30.4.2020 29,60 Kč/m3 a od 1.5.2020, kdy se DPH sníží z 15% na 10%, pak 31,41 Kč/m3. Navýšení pro obyvatele tak bude 1,81 Kč.

O společnosti

 • Den vzniku: 19.11.1992
 • Zahájení činnosti:1993
 • Obchodní jméno:
  Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.
 • Sídlo:Cholinská 1120,784 01 Litovel
 • společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
  u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, č. vložky 3781
 • IČO:47150904|DIČ: CZ47150904
 • ID:4kba5gk
 

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost VHS ČERLINKA pitnou vodou zásobuje více než 16 tisíc obyvatel  kterým dodává denně více než 3 miliony litrů pitné vody. Délka provozované vodovodní sítě je včetně přípojek  162 km. Provozuje 1 vodní zdroj v Zadním Újezdu, kterým jsou zásobovány  Medlov,  Zadní Újezd, Králová a Hlivice.

Provozuje také kanalizaci v Žerotíně a kanalizaci a ČOV v Litovli, Července, Mladči, Medlově, Vilémově a Hnojicích. Pro obec Strukov poskytuje technologickou pomoc s provozem kanalizace a ČOV. Pro obec Měrotín poskytuje technologickou pomoc s provozem vodovodu, kanalizace a ČOV. Na všechny ČOV je napojeno více než 14 tisíc obyvatel. Celkem se na těchto čistírnách odbourá 2300 t organického znečištění a vypouští se z nich do vodních toků denně více než 4 miliony litrů vyčištěné odpadní vody. 

RYCHLÝ KONTAKT | více kontaktů

Telefon:   +420 585 342 366

E-mail:    cerlinka (a) cerlinka tecka cz

ID:           4kba5gk

 

PORUCHY | pohotovostní linky

KANALIZACE:    +420 731 448 316

VODA:               +420 737 282 358

Počítadlo návštěv