Kvalita vody v ulicích Zahradní a Králová

|VÍCE

22.09.2021VHS Čerlinka s.r.o.informuje obyvatele ulic Zahradní a Králová, že voda z veřejného vodovodu podle rozborů odebraných 20.9. v 12:00 v z koncového hydrantu v ulici Zahradní a v rodinném domě č.p. 611 odpovídá hygienickým limitům a lze jí bez jakého-koli omezení používat. Příčinou přechodného zhoršení kvality vody byla technologická nekázeň společnosti Litovelská cukrovarna a.s. Společnost Litovelská cukrovarna a.s. přijala ve své provozovně opatření, která znemožňují opakování této nepříjemné situace.

KVALITA VODY V ČR

|VÍCE

03.06.2021Sdružení vodovdů a kanalzací SOVAK zveřejnilo článek týkající se kvality pitné vody a jejího zjišťování.

O společnosti

 • Den vzniku: 19.11.1992
 • Zahájení činnosti:1993
 • Obchodní jméno:
  Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.
 • Sídlo:Cholinská 1120,784 01 Litovel
 • společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
  u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, č. vložky 3781
 • IČO:47150904|DIČ: CZ47150904
 • ID:4kba5gk
 

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost VHS ČERLINKA pitnou vodou zásobuje více než 16 tisíc obyvatel  kterým dodává denně více než 3 miliony litrů pitné vody. Délka provozované vodovodní sítě je včetně přípojek  162 km. Provozuje 1 vodní zdroj v Zadním Újezdu, kterým jsou zásobovány  Medlov,  Zadní Újezd, Králová a Hlivice.

Provozuje také kanalizaci v Žerotíně a kanalizaci a ČOV v Litovli, Července, Mladči, Medlově, Vilémově a Hnojicích. Pro obec Strukov poskytuje technologickou pomoc s provozem kanalizace a ČOV. Pro obec Měrotín poskytuje technologickou pomoc s provozem vodovodu, kanalizace a ČOV. Na všechny ČOV je napojeno více než 14 tisíc obyvatel. Celkem se na těchto čistírnách odbourá 2300 t organického znečištění a vypouští se z nich do vodních toků denně více než 4 miliony litrů vyčištěné odpadní vody. 

RYCHLÝ KONTAKT | více kontaktů

Telefon:   +420 585 342 366

E-mail:    cerlinka (a) cerlinka tecka cz

ID:           4kba5gk

 

PORUCHY | pohotovostní linky

KANALIZACE:    +420 731 448 316

VODA:               +420 737 282 358

Počítadlo návštěv