Vodohospodářská  společnost  ČERLINKA s.r.o.

Společnost s názvem  Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. založili v listopadu 1992 představitelé okolních měst a obcí. Zakládajícími obcemi  se staly obce: Litovel, Červenka, Mladeč, Pňovice, Žerotín, Strukov, Uničov – Dětřichov. V roce 1994 se ke společnosti přidala obec  Hnojice, roce 1995: Haňovice, V roce 1996: Medlov a v roce 2012 pak společnost začala provozovat kanalizaci v obci Vilémov.

Společnost VHS Čerlinka pitnou  vodou zásobuje více než 16 tisíc obyvatel  kterým dodává denně více než 3 miliony litrů pitné vody. Délka provozované vodovodní sítě je včetně přípojek  162 km. Společnost provozuje 1 vodní zdroj v Zadním Újezdu, kterým jsou zásobovány obce Medlov, Zadní Újezd, Králová a Hlivice. Ostatní voda je nakupována od společnosti Moravská vodárenská a.s., která využívá prameniště Čerlinka v k.ú. Litovel.

Společnost VHS Čerlinka provozuje kanalizaci a ČOV v Litovli, Července, Mladči – Sobáčově  a  Medlově a od začátku  roku 2012 i ve Vilémově. Na všechny ČOV je napojeno více než 9 tisíc obyvatel. Celkem se na těchto čistírnách odbourá 1 750 t organického znečištění a čistící efekt dosahuje v organických a nerozpuštěných látkách hodnot vyšších než 98%. Z těchto čistíren se  denně se do vodních toků vypouští  více než 4 miliony litrů vyčištěné odpadní vody. Délka provozované kanalizační sítě včetně přípojek je 96 km.

 

VYBRANÉ ÚDAJE Z OR:

 • Den vzniku: 19.11.1992
 • Zahájení činnosti:1993
 • Obchodní jméno: Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.
 • Sídlo: Cholinská 1120, 784 01 Litovel
 • právní forma: společnost s ručením omezeným
 • IČO:47150904  |  DIČ: CZ47150904
 • výpis z obchodního rejstříku (PDF)

HLAVNÍ ČINNOSTI:

 • Provozování vodovodů včetně vodního zdroje
 • Provozování kanalizací a čistíren odpadních vod
 • Provádění drobných  vodohospodářských staveb
 • Specializovaný maloobchod 
 

STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Společníci: Litovel, Červenka, Medlov, Mladeč, Pňovice, Haňovice, Žerotín, Strukov, Uničov - Dětřichov, Hnojice, Vilémov

Jednatel: Ing. Helena Stoupová

Dozorčí rada: předseda: Mgr Blahoslav Papajk, místopředseda: Ing. Marcela Berger Smrčková, členové: Ing. Jiří Ruprecht, Iveta Janků, RNDr. Jiří Absolon
 

 

RYCHLÝ KONTAKT | více kontaktů

Telefon:   +420 585 342 366

E-mail:    cerlinka (a) cerlinka tecka cz

ID:           4kba5gk

 

PORUCHY | pohotovostní linky

KANALIZACE:    +420 731 448 316

VODA:               +420 737 282 358

Počítadlo návštěv